MUZIKANTEN VERENIGT U!

Will Maas over Ntb, Michael Schack over De Muziekgilde

tips en tricks 03-08-2023 10:54

Wij muzikanten zijn eigenzinnig, spelen weliswaar graag in een team, maar zijn ook vaak individualistisch, en willen ons het liefst alleen bezighouden met muziek maken en produceren. We houden ons graag verre van al het regelwerk, laten de boekhouding liggen tot het laatste moment en zien ertegenop voor onze rechten op te komen. Gelukkig zijn er vakbonden en belangenorganisaties die ons vertegenwoordigen en adviseren.

In Musicmaker 496, sept-okt 2023 vind je een uitgebreid artikel waarin we de voorzitters van Ntb, Will Maas, en De Muziekgilde (Michael Schack) interviewen. Ze leggen uit wat ze doen en waarom het heel zinvol is om je als muzikant aan te sluiten bij deze organisaties uit resp. Nederland en België. 

In dit online artikel vind je enkele gegevens, downloads en video's, als bijlage bij het artikel in Musicmaker. 

Dit is een extra web-item naar aanleiding van een artikel in Musicmaker 496, september-oktober 2023. Je kunt deze editie bestellen in onze webshop Muziekmagazines.nl. We sturen Musicmaker op zonder verzendkosten.  Verdien je geld met muziek maken? Reken dan maar dat je er baat bij zult hebben om je aan te sluiten bij de Ntb in Nederland of De Muziekgilde in België. Dat is zonder meer de conclusie na de gesprekken die we hadden met de voorzitter van de Ntb, Will Maas, en die van De Muziekgilde, Michael Schack. Beiden zijn doorgewinterde muzikanten die zich in de loop van hun carrière terdege hebben gerealiseerd dat opkomen voor je belangen een noodzakelijk kwaad is.

Word je lid van de Ntb?
De afkorting Ntb staat voor het wat archaïsch klinkende ‘Nederlandse Toonkunstenaarsbond’. De vakbond is dan ook al 104 jaar oud. In 2018 is Ntb gefuseerd met de Kunstenbond en vaart sindsdien verder als Ntb/Vakgroep Muziek, onderdeel van de Kunstenbond. Ntb is vakbond (voor wie een arbeidscontract heeft) én brancheorganisatie (voor aangesloten zelfstandigen). Ze verlenen tal van services, waaronder juridische screening van boekings-, management-, uitgave- en platencontracten. Ze bieden verzekeringen aan, plus advies op maat over opbouw (muziek)carrière of lespraktijk, aanvragen van subsidies, maken van geluidsopnamen/cd’s, en ze doen Cao-onderhandelingen. Vanzelfsprekend behartigen ze ook allerhande belangen waar het de rechten van de muzikant raakt.
Er zijn drie soorten lidmaatschap: Basis voor € 12,50 per maand; Volledig voor € 22,50; Student voor € 5,- per maand. Op de site van de Ntb kun je precies de inhoud zien van elke soort lidmaatschap.
Informatie over Ntb
Direct naar gegevens over aanmelden


Ketentafels

Een van de zaken waar Ntb zich mee bezighoudt is het overleg aan de zogenaamde ketentafels, waarin gesproken wordt over een beter systeem om te bepalen hoeveel een muzikant voor een optreden betaald zou moeten krijgen. 
Will Maas: ‘Daar zitten we met muzikanten, boekers, managers, poppodia en festivals aan tafel en hebben we elkaar gewoon openheid van zaken gegeven. Ik als muzikant laat daar gewoon zien hoeveel tijd ik erin steek om een optreden te doen, hoeveel het me oplevert en wat ik overhoud na kosten. Die directeuren van poppodia vielen gewoon van hun stoel: “Dat kan toch helemaal niet?” Inderdaad! Alleen als je in een heel bekende act speelt, kan het. Maar aan de onderkant van de markt is het gewoon heel moeilijk.’

Het rapport van Bureau Berenschot over 'fair pay' is daarin onderwerp van gesprek. Download dat rapport hier.  

 
Ntb maakte een Podcast over de ketentafels. Luister hier. 


Word je lid van De Muziekgilde?
Het Vlaamse GALM werd in 2021 De Muziekgilde, een vereniging die de belangen behartigt van auteurs en uitvoerende kunstenaars in muziek (B, NL-talige landsgedeelte). Haar doelstellingen betreffen ijveren voor een beter sociaal statuut en betere werkomstandigheden in de muzieksector, faire verloning voor producerende en uitvoerende muziekkunstenaars en wettelijke verankering van opgebouwde rechten. De Muziekgilde beoogt dat élke professionele artiest-in-muziek zich binnen de gilde ‘thuis’ voelt: auteurs, componisten, uitvoerende muzikanten, muziekproducers en producerende dj’s. Motto: door ons te verenigen, staan we sterker! Je kunt lid worden van De Muziekgilde voor € 25,- per jaar.
Meer informatie over De Muziekgilde
Direct naar de gegevens over lidmaatschap

Drie verworvenheden
Michael Schack, voorzitter van De Muziekgilde: ‘Afgelopen twee jaar hebben we ons vooral beziggehouden met drie aspecten. Eindelijk is de vernieuwing van het kunstwerkattest erdoorheen, wat de positie van ‘de kunstenaar’ verbetert en z’n recht op sociale zekerheid moderniseert.
Tweede grote verwezenlijking is samen met PlayRight onze lobby bij de regering voor het omzetten van de DSM-richtlijn. Dat is de veelbesproken Europese Digital Single Market-richtlijn inzake auteursrechten in de
digitale eengemaakte markt. Die is nu eindelijk vastgelegd in een sterke, vrij revolutionaire Belgische online rechten-wet. Deze gaat onder meer inkomsten uit streams voor muzikanten triggeren. Zo wordt de financiële positie van de muzikant wat betreft online openbaarmakingen niet
enkel verbeterd, maar eindelijk ook wettelijk geregeld.’
‘En ten derde was er onlangs nog het belangrijke akkefietje dat de  regering plots zwierend het fiscaal gunsttarief-regime voor auteursrechten wilde afschaffen, omdat ze het in hun begroting niet konden blijven aanzien dat ook bedrijven hun IT’ers en architecten via het achterpoortje van belasting gunstige auteursrechten bleven uitbetalen. Daarin zag de regering een ultieme besparing door het dan maar helemaal af te schaffen. Maar we hebben het toch voor zowel de naburige rechten als de auteursrechten van muzikanten mee kunnen redden!’

 

Musicmaker over auteursrechten en Naburige rechten.
Wat levert het je op? Uit Musicmaker 494 (mei-juni 2023)
Ntb en De Muziekgilde zijn instanties die de belangen van muzikanten vertegenwoordigen. Een aantal maanden gelden hebben we in Musicmaer ook aandahct besteed aan de organisatie die de auteursrechten en neburige rechten voor componisten, producers en musici regelen. 
Lees dat artikel nu als pdf. Download het hier

 

 

 

zoeken
zoeken