Musicmaker.nl colofon

Musicmaker is een uitgave van:
 
Keijser 18 Mediaproducties bv
Atlantisplein 1 - 1093 NE Amsterdam
tel. 020 675 5308

Emailadressen:
Abonnementsadministratie: abonnee@musicmaker.nl
Redactie: redactie@musicmaker.nl
Adverteren: Erk Willemsen, Ollie Schmitz, Ronald Willemsen - 020 675 5308 • ads@k18.nl

Hoofdredactieteam:
Chris Dekker, Erk Willemsen

Abonnementenadministratie:
Telefoon: 020-6755308
abonnee@musicmaker.nl

Boekhouding:
Ellen van der Star
factuur@k18.nl

Directie:
Keijser 18 Mediaproducties
Erk Willemsen, Ronald Willemsen, Marcel Willemsen

Musicmaker.nl beheer:
Musicpublishers.nl

Winkeldistributie:
Betapress, Gilze • Imapress (Belgie)
Musicmaker verschijnt zes keer per jaar.

Volg ons
Twitter: @MusicmakerNL
Facebook: facebook.com/MusicmakerMagazine

Drukwerk:
Veldhuis Media, Raalte

© 2015 Keijser 18 Mediaproducties bv. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, kopie of welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Musicmaker is een geregistreerd handelsmerk van Keijser 18 Mediaproducties bv. Musicmaker stelt de geboden informatie op zorgvuldige wijze en naar beste eer en geweten samen, maar aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor handelingen en beslissingen van derden die mogelijkerwijs voortvloeien uit het lezen van deze uitgave.

ISSN 0165-5884

zoeken